canvas

 

Un llenguatge compartit per descriure, visualitzar i avaluar
nous models d’intel·ligència artificial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per què un Canvas?

 

Quan parlem d’intel·ligència en un negoci, estem davant d’un concepte, que és naturalment col·lectiu: La intel·ligència d’un negoci està formada per la suma de les intel·ligències de les persones que la formen, en major o menor grau.

Així, quan una empresa decideix crear intel·ligència artificial, està creant/transformant alguna cosa que es construeix col·lectivament.