aittitudes està impulsada per dear intelligence, utilitza aibizfy com a base metodològica i afegeix una sèrie de serveis que ajuden a les empreses a integrar la Intel·ligència Artificial, més enllà de la tecnologia.

Esade Creapolis
Av. de la Torre Blanca, 57
08205 Sant Cugat del Vallès
info@dearintelligence.com