Potenciem les actituds de negoci invertint en intel·ligència artificial

La primera fintech centrada en invertir en la intel·ligència artificial que canviarà les empreses per ser millors.

ROI

through

AI

aittitudes

Finance

Un sistema financer dissenyat per finançar el desenvolupament de la IA amb un pla de retorn vinculat al ROI.

aittitudes

Investments

Un sistema d’inversió que permet finançar el 100% del cost de desenvolupament de la IA a canvi del 50% dels rendiments de la IA.

Formulari de contacte

13 + 5 =

Esade Creapolis
Av. de la Torre Blanca, 57
08205 Sant Cugat del Vallès
info@dearintelligence.com